Projecte educatiu

Pla lector

El Pla lector és un projecte viu i dinàmic que té com a objectiu afavorir la lectura en tots dels cursos. Els objectius que es planteja són formar bons lectors que gaudeixin de la lectura, fer-ne una eina d’aprenentatge i miloorar l’èxit educatiu.

Llegir més
Pla TAC

Les TAC són eines bàsiques en tots els àmbits de la nostra societat. L’Escola, lluny d’escapar-se’n, és un espai de reflexió i ús d’aquestes tecnologies que evolucionen i ens donen la possibilitat de tenir noves eines per aprendre els coneixements de cada nivell.

Llegir més
Pla linguïstic

L’Escola Puigcerver és una escola catalana. El català és la llengua d’ús habitual i l’aprenentatge de la lectoescriptura es fa en aquesta llengua. La immersió lingüística a infantil i a primària és un mètode eficaç d’ensenyament i d’aprenentatge de llengües.

Llegir més
Protocol de bullyng

El bullying és un maltractament psicològic entre iguals que implica una conducta de persecució física i/o psicològica per part d’un alumne o grup d’alumnes contra un altre alumne o grup d’alumnes que acaben rebent atacs repetitius. Consulta el protocol de bullyng.

Llegir més
Estratègia digital del centre

L’ús de diversos recursos tecnològics i el desenvolupament de les competències digitals són
indispensables en l’actualitat. És per aquesta raó que l’Escola ha desenvolupat l’estratègia digital de centre.

Llegir més

Descarrega’t el
Xiulet informatiu

Descarregar