Atenció a la diversitat

Atenció personalitzada

S’ajuda i s’acompanya a l’alumne en l’assoliment de les competències bàsiques i se l’orienta en la planificació i realització de les seves tasques escolars. Es contemplen continguts d’aprenentatge que s’adapten als diferents ritmes de treball. Hi ha una metodologia on la diversitat és un fet habitual dins l’aula i té en compte tots els nivells d’ensenyament amb l’objectiu de fer créixer l’alumne segons les seves possibilitats.

L’atenció a la diversitat es contempla com un procés educatiu on tots els mestres, professors, tutors i l’equip psicopedagògic hi incideixen, sobretot en l’avaluació de l’aprenentatge i posant a l’abast material adaptat, de reforç o d’ampliació que condueixen l’alumne cap a un major rendiment acadèmic. En tots els cursos es realitzen activitats que incideixen en aprenentatges bàsics -algunes de forma periòdica i les altres de forma puntual- per ajudar els alumnes que ho necessiten.