Educació Infantil

Ensenyem a aprendre des de ben petits

Educació Infantil és l’etapa educativa preobligatòria que s’imparteix als nens i nenes de 3 a 6 anys. A l’Escola Puigcerver s’organitza en tres cursos direrents de dos grups cadascun: P3, P4 i P5.

SUPORT AL DESENVOLUPAMENT

Contribuïm al desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels infants, en un clima de confiança on se sentin acollits.

CRÉIXER COM A PERSONES

Tot plegat s’aconsegueix amb uns aprenentatges progressius i transversals que seguiran en l’etapa d’Educació Primària amb l’adquisició de totes les competències

ATENCIÓ I INSTAL·LACIONS

Garantim uns serveis de qualitat, l’atenció personalitzada de cada alumne i unes instal·lacions modernes adaptades a les necessitats.

L’HORARI HABITUAL

L’horari és de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h. Els alumnes de P3 i P4 gaudeixen de l’estona de migdiada, després de dinar, que esdevé tan important en aquestes edats.

ACCIÓ TUTORIAL

Una atenció personalitzada per cada alumne, adaptada a les seves necessitats

Un conjunt d’accions educatives, processos individuals i grupals que contribueixen al desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat.

Cada grup és portat per una tutora que, juntament amb la resta d’equip de mestres, tenen cura del seu procés acadèmic i personal.

Les tutores i les famílies estan en contacte per tal d’intercanviar la informació necessària i acompanyar en el procés educatiu de l’infant.

Llegeix-ne més!

Activitats i projectes

Quan treballem per projectes apostem per una forma d’aprenentatge interdisciplinària, basada en el desenvolupament de les capacitats i oberta a la vida. Partim dels interessos dels alumnes i dels seus coneixements per un aprenentatge basat en reptes i experimentació que faciliti l’esperit crític i un creixement personal.

Anglès des dels tres anys

El nostre Projecte Lingüístic planteja el treball de la llengua anglesa des de P3. Es treballa en sessions curtes i diàries a l’aula, però també es realitza l’activitat de Psicomotricitat en anglès.

El protagonista setmanal

Nomenem un nen o nena de P4 protagonista de la setmana i ens explicarà els seus gustos i com és la seva família amb de fotos. Fem un mural amb tot el material i es convida el pare i la mare a dinar amb els alumnes de P4.

El Bee-bot: robòtica

Dins del pla de TAC treballem amb el Bee-Bot, un robot educatiu programable que té l’aspecte simpàtic d’una abella. Els alumnes han de programar la seqüència que ha de seguir el robot.

La tecnologia hi és per ajudar-nos: el Pla TAC en marxa!

Què és el Pla TAC?

L’hora de dinar

A l’escola Puigcerver fem un treball progressiu perquè els nens i les nenes arribin a servir-se ells mateixos i tinguin cura del lloc on mengen, mantenint-lo net i endreçat a l’acabar.
Escuren el plat i el dipositen al carro. Es renten les dents i els alumnes de P3 i P4 descansen una estona.

També tenim un hort

Els i les alumnes son els encarregats de plantar les verdures seguint el calendari de pagès. Al pati també hi ha un galliner i deu oliveres. Tenim projectes transversals i interdisciplinars relacionats amb els animals i la producció d’oli on observem el procés des de la collita fins al tast.

Les sabatetes

És una activitat duta a terme pels alumnes de 5è d’EP que, voluntàriament, desperten els més petits de la migdiada curosament. Tot seguit, els alumnes de 6è d’EP els reben a les seves classes i els llegeixen un conte mentre esperen l’inici de les activitats de la tarda. Aquesta activitat enforteix els vincles entre els alumnes i els ajuda a relacionar-se i responsabilitzar-se.

Més aprenentatge…

Ambients de l’Escola

És un projecte que es duu a terme dues hores a la setmana: diferents espais d’aprenentatge, relació i comunicació on, amb diferents propostes, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres.

Promouen l’activitat i l’autonomia dels infants.
Els permet prende decisions i provar estratègies diferents. Permeten que els infants puguin resoldre problemes per sí mateixos, aprendre de l’error i resoldre nous problemes. Generen espais d’interacció amb un aprenentatge conjunt, amb el treball col·laboratiu i el pensament d’altri. Permeten la inclusió d’infants de diferents edats i moments evolutius diversos.

I després de l’etapa d’Infantil…
Primària!