Certificació de qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT


El respecte i acompliment de l’Ideari
o Caràcter Propi del Centre, la satisfacció dels clients i la millora contínua.
El compromís de tot el personal del centre es compromet amb la idea d’oferir un servei de qualitat.
La participació de tot el personal del centre en l’activitat de formació contínua i implicació en la millora contínua, suggerint i emprenent iniciatives que afavoreixen la qualitat de l’Escola Puigcerver.
Aconseguir la qualitat dia a dia mitjançant l’observació, reflexió i avaluació de les accions de tot l’equip humà del centre, diagnosticant els factors d’èxit o de fracàs que pot proporcionar el Sistema de Gestió de la Qualitat.
El compliment de tots els requisits legals i reglamentaris.
L’Escola Puigcerver posa a disposició tots els mitjans necessaris per assegurar la difusió de la Política de Qualitat a tot el personal del centre i a tota la seva comunitat educativa per tal que sigui entesa, aplicada i mantinguda al dia en tots els nivells de la seva organització.


Per implementar eficaçment aquesta política de qualitat, l’Escola Puigcerver es compromet a:
a) Facilitar els recursos materials i personals necessaris.
b) Tenir cura de la formació contínua de tot el personal del centre.
c) Facilitar tots els mitjans per donar compliment a les seves deu especificacions de qualitat.
d) Facilitar tots els mitjans per introduir gradualment les noves tecnologies de la informació.
e) Facilitar la revisió, a través de grups de treball, per a la innovació progressiva de sistemes didàctics a les classes.
f) Facilitar la revisió, a través de grups de treball, per a la millora contínua del Sistema de
Gestió de la Qualitat.

Certificat internacional IGnNet & AENORCertificat del sistema de gestió de la qualitatPolítica de qualitatMapa de processos