Orientació i suport

A l’Escola Puigcerver tenim clar que no només impartim classes. A continuació podeu trobar els enllaços de tota l’oferta d’orientació i suport als alumnes de l’Escola Puigcerver:

EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

L’equip de professionals de la psicologia i la psicopedagogia que orienta els alumnes, els professors i les famílies per fomentar actituds solidàries i diverses.

ACCIÓ TUTORIAL

Apostem per les activitats docents per assolir un seguiment individual i col·lectiu, combinant-ho amb l’atenció i orientació de les famílies.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Atenció personalitzada a l’alumne al llarg de totes les etapes educatives, adaptada a les seves característiques, perquè adquireixi les competències bàsiques.

PLA LECTOR

Volem formar bons ectors que gaudeixin de la lectura i fer d’aquesta activitat un aprenentatge constat en tots els àmbits i matèries.

PLA TAC

Assimilem l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement a través dels diferents llenguatges, gràcies a aquesta proposta única de l’Escola.

PLA LINGÜÍSTIC

Accés a l’oferta lingüística de l’Escola. El català és la llengua habitual però també oferim castellà, anglès, francès i alemany als diferents nivells educatius.