Activitats

Una Escola activa

A l’Escola Puigcerver duem a terme un seguit d’activitats durant el curs amb la finalitat de completar tots els nivells educatius: treball cooperatiu, desenvolupament autònom de la personalitat, integració en l’entorn, educació per a la diversitat i, sobretot, assaborir l’experiència entre tots i totes. Tot seguit us n’exposem les més representatives: