Equip psicopedagògic

Prevenim dificultats

Un equip de professionals vetlla per conèixer l’alumne/a, té cura de la seva evolució i el prevé en les seves dificultats escolars. Ajuda a definir les relacions humanes i fomenta actituds solidàries i d’igualtat, tot evitant situacions de rebuig.

L’equip també assessora les tutores i les famílies que ho requereixin i fa un seguiment dels alumnes amb necessitats específiques. Fomenta l’orientació familiar amb entrevistes, proves, informes i un seguiment acurat del nostre alumnat.