Educació Secundària

La formació de la personalitat

L’adolescència és una etapa plena de canvis interns i externs, de creixement personal i de decisions importants. A l’Escola sabem que no hi ha dos alumnes iguals i per això mantenim una atenció personalitzada, adaptada a les seves necessitats. Ens preparem pel futur!

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Aquesta és una etapa tan important que et volem acompanyar en tot moment. Tu tens els teus interessos i característiques i nosaltres t’ajudem!

CONNECTATS PERMANENTMENT

La connexió virtual és la millor manera d’evitar la situació excepcional. Tenim les millors instal·lacions per fer front a eventuals confinaments. Les classes seguexien en línia.

L’HORARI DE 1r I 2n i 3r d’ESO

Matí: els dilluns, dimecres i divendres de 8:30 h a 14 h. Dimarts i dijous de 8:30 a 13:30 h.
Tarda: els dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15 a 17 h.

L’HORARI DE 4t D’ESO

Matí: els dilluns, dimarts i dijous de 8 h a 13:30 h. Dimecres i divendres de 8 h a 14 h.
Tarda: els dilluns, dimarts i dijous de 15 a 17 h.

Més informació important…

Busques més informació sobre com és la Secundària a l’Escola? Aquí te’n deixem més!

Les llengües estrangeres

Fem un esforç important per potenciar l’Anglès, que es tradueix amb un augment de la dedicació horària del personal docent. També oferim Francès (obligatòria a 1r i 2n, optativa a 3r i 4t) i, de manera pionera al nostre entorn, l’Alemany (optativa a 3r i 4t).

Pla lingüístic

Els desdoblaments

Gràcies a la quantitat i flexibilitat dels nostres espais, que són fàcilment adaptables per grups de 15, 30 o 60 alumnes, podem treballar en classes amb una densitat reduïda i augmentar el nombre de professors per alumne. Importància a part mereixen les hores de desdoblament de classes, on els alumnes es divideixen en diversos grups i així és més fàcil personalitzar l’atenció i optimitzar la qualitat pedagògica.

El Projecte de Recerca

Es tracta d’un projecte transversal del 4t curs d’ESO on els alumnes apliquen els coneixements adquirits en l’àmbit del coneixement escollit i, d’aquesta manera, es preparen pel Treball de Recerca de Batxillerat. Compten amb l’assessorament del professorat i han d’escollir, en grup, d’entre moltes opcions: llengua i literatura, humanitats, tecnologia, ciències, anglès o plàstica.

Les millors instal·lacions

Disposem de material, eines i instal·lacions adequades: laboratoris de biologia, física i química, tallers de tecnologia i art, biblioteca, sales d’ordinadors i estudi,… Vols fer una visita virtual a l’Escola?

Visita virtual
SECUNDÀRIA

Una època de grans canvis

Som una Escola Activa i tenim una trajectòria i una metodologia pròpies, combinant tradició i innovació i prestant especial atenció a l’ensenyament individualitzat. Amb aquest vídeo podeu veure com organitxem els quatre cursos de Secundària a l’Escola Puigcerver.

EL CURRÍCULUM

Les diverses assignatures s’organitzen en àmbits del coneixement per tal d’assolir totes les competències bàsiques que venen marcades pels estàndards: Llengües, Humanitats, Ciències i Tecnologia i Arts. Als cursos de 3r i 4t d’ESO també hi ha les matèries optatives que fonamentaran els estudis posteriors.

FEM SORTIDES I INTERCANVIS

Al llarg de la Secundària realitzem diverses sortides i intercanvis, emmarcats dins el Projecte de Síntesi, on l’alumne ha de mostrar la seva capacitat d’autonomia. A 1r d’ESO anem de colònies, a 2n d’ESO fem un intercanvi amb Rumilly (França) i a 3r d’ESO un amb Brighton (Anglaterra).