Proveïdors

Vol ser proveïdor de l’escola?

L’Escola Puigcerver té implantat dins del seu sistema de Gestió de Qualitat un procediment que defineix el correcte ús dels recursos, així com l’assegurança que les compres i els productes adquirits compleixen amb els requisits de compra especificats.
Disposa d’un registre i classificació de proveïdors que, entre altres coses, els avalua a final d’any a través del qüestionari d’avaluació. Aquest registre inclou proveïdors de contractes de manteniment, informàtica, llibres, activitats i sortides, roba, activitats extraescolars, software, alimentació i neteja, entre d’altres. Per a ser proveïdor de l’Escola Puigcerver prioritzem els següents estàndards:

CRITERIS ESTÀNDARS

Qualitat producte/servei i proximitat

Certificació

Certificació de Qualitat amb una empresa certificadora externa.

Medi ambient

Responsabilitat vers criteris mediambientals.

Servei

Atenció al client, resolució d’incidències i lliurament del producte.

Facturació

Una única factura mensual i per correu electrònic a comptabilitat@escolapuigcerver.cat.

Els nostres principals proveïdors