Pla TAC

Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement

Les TAC són eines bàsiques en tots els àmbits de la nostra societat. L’Escola, lluny d’escapar-se’n, és un espai de reflexió i ús d’aquestes tecnologies que evolucionen i ens donen la possibilitat de tenir noves eines per aprendre els coneixements de cada nivell. Per tal que aquestes tecnologies i els seus llenguatges puguin compartir espais amb els elements tradicionals d’aprenentatge, l’Escola ha dissenyat una proposta curricular dirigida a tots els nivells dels seus alumnes: des de P3 fins a 2n de BAT. A més a més, tenim el projecte EINA amb als alumnes a partir de 5è d’EP, explicat a continuació.

Projecte EINA

L’ús de diversos recursos tecnològics i el desenvolupament de les competències digitals són indispensables en l’actualitat. És fonamental que els alumnes desenvolupin un conjunt d’habilitats i coneixements dins d’aquest àmbit. És aquí on apareix el nostre projecte EINA

L’objectiu és proporcionar als alumnes un accés directe i continu als recursos tecnològics i dotar-los d’un dispositiu personal, d’ús transversal i immers en qualsevol àrea. Per aquesta raó, els alumnes de cicle superior i primer cicle de l’ESO adquireixen un iPad que hauran de portar diàriament al centre.

L’ús d’aquest dispositiu a l’aula com a eina transversal permet donar resposta a problemes que es plantegin en situacions del dia a dia. Tot plegat ens permet plantejar situacions d’aprenentatge en entorns col·laboratius, on el treball en equip és fonamental, i alhora ens facilita adequar-nos al ritme de cadascun dels alumnes i al seu propi procés d’aprenentatge.

Un dispositiu per alumne
Un recurs més per aprendre
Més competents en l’entorn digital

Fes clic aquí i descobreix més coses sobre el projecte EINA