PEC Judo 2022

PEC JUDO

El judo no és únicament un esport, és una disciplina per a la formació física i moral. Aquest esport olímpic el pot practicar tothom per millorar la condició física, cognitiva i social. A més de millorar la força, la resistència, la coordinació, la flexibilitat i l’agilitat, et permet adquirir valors com el respecte mutu, la superació personal, el coratge i l’amistat. La UNESCO va declarar el Judo com el millor esport inicial formatiu per nens i joves de 3 a 21 anys, ja que permet una “educació física integral”.

Veure programa