Convalidacions

Hi ha dues tipologies de convalidació: Música i Dansa.

Les etapes on es permeten aquestes substitucions són únicament ESO i Batxillerat. S’ha de tenir en compte que, per cada convalidació i etapa educativa, hi ha un document específic que cal presentar, junt al certificat del conservatori, escola de música o dansa o centre professional.
Aquí podeu descarregar i omplir tots els documents. El tràmit per fer-nos arribar la documentació és virtual, a través del correu electrònic de secretaria: secretaria@escolapuigcerver.cat. No cal venir presencialment a l’Escola per fer el tràmit.
El termini per fer arribar els documents és el 13 d’octubre.

Per convalidar MÚSICA

ESO

Per a la convalidació a Secundària amb els estudis de Música es pot fer a través d’un conservatori, d’un centre professional o d’una escola de música autoritzada. En cada cas s’hauran de presentar els següents documents:
EMU1 – Sol·licitud d’alumnes.
CMU1 o CMU2 – Certificats del conservatori, centre o escola.
És necessari que l’escola de música estigui autoritzada.

DESCARREGA EMU1

BATXILLERAT

Per a la convalidació a Batxillerat amb els estudis de Música es pot fer a través d’un conservatori, d’un centre professional o d’una escola de música autoritzada. En cada cas s’hauran de presentar els següents documents:
BMU1 o BMU3 – Sol·licituds d’alumnes.
CMU1 o CMU3 – Certificats del conservatori, centre o escola.
És necesari que l’escola de música estigui autoritzada.

Descarrega BMU3Descarrega BMU1

Per convalidar DANSA

ESO

Per a la convalidació a Secundària amb els estudis de Dansa es pot fer a través d’un conservatori, d’un centre professional o d’una escola de dansa autoritzada. En cada cas s’hauran de presentar els següents documents:
EDA1 – Sol·licitud d’alumnes.
CDA1 o CDA2 – Certificats del conservatori, centre o escola.
És necessari que l’escola de dansa estigui autoritzada.

Descarrega EDA1

BATXILLERAT

Per a la convalidació a Batxillerat amb els estudis de Dansa es pot fer a través d’un conservatori, d’un centre professional o d’una escola de dansa autoritzada. En cada cas s’hauran de presentar els següents documents:
BDA1 i BDA3 – Sol·licituds d’alumnes.
CDA1 o CDA3 – Certificats del conservatori, centre o escola.
És necessari que l’escola de dansa estigui autoritzada.

Descarrega BDA1Descarrega BMU3