Avaluació menús

Avaluació menús

Aquest informe ofereix una avaluació exhaustiva dels menús de l’Escola que hem ofert el darrer curs. Aquesta avaluació ha estat realitzada per una dietista-nutricionista col·legiada, seguint les directrius i recomanacions exposades a la guia més recent proporcionada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya l’any 2020, titulada “L’alimentació saludable en l’etapa escolar”. L’objectiu d’aquesta avaluació és analitzar la conformitat dels menús amb les directrius nutricionals actuals i avaluar-ne la seva idoneïtat per als vostres fills/es i proposar millores de cara el proper curs.

ConsultarXerrada dietista/nutricionista

L’alimentació saludable en l’etapa escolar.

Més informació

Document de consens sobre l’alimentació en els centres educatius

Més informació